Cover voor Hoe tevreden zijn jullie over de lease-maatschappijen?

Hoe tevreden zijn jullie over de lease-maatschappijen?

De vereniging van zakelijke rijders, het VZR, heeft zijn jaarlijkse onderzoek uitgevoerd naar de mate van tevredenheid van leasemaatschappijen onder leaserijders en wagenparkbeheerders. Dit zijn de resultaten van het onderzoek.

Hoeveel mensen zijn er gevraagd?

In totaal zijn er 745 enquêtes ingevuld, met 6.431 uitgestuurde enquêtes is dat een respons van 12%. De manier van enquêteren is vergelijkbaar met eerdere jaren. De basis voor het onderzoek wordt gevormd door de zeer uitgebreide vragenlijsten.

De resultaten

Er zijn 745 enquêtes afgenomen gemiddeld geven de respondenten de leasemaatschappijen het cijfer 8,1. Dit is een daling ten opzichte van het gemiddelde cijfer van vorig jaar. Destijds was het gemiddelde cijfer een 8,4. De leasemaayschappij die het beste uit het onderzoek naar voren komt is Athlon. Athlon scoort op de criteria communicatie, organisatie. financieel en dienstverlening het hoogst van alle grote leasemaatschappijen. Op plek 2 treffen wij Alphabet met daaropvolgend ALD automotive.