Cover voor Leiders van de automotive sector zijn positief over de komende 5 jaar

Leiders van de automotive sector zijn positief over de komende 5 jaar

Leidinggevenden uit de West-Europese automotive sector zijn positief over de winstverwachting voor de komende vijf jaar. Inflatie, energieprijs, hogere rente en schaarste aan grondstoffen worden wel als bedreigingen gezien. Dit blijkt uit de jaarlijkse KPMG Global Automotive Executive Survey. In dit artikel zet Autoleaseman uiteen wat er verwacht wordt.

Positief

Het onderzoek is wereldwijd uitgevoerd onder 915 leidinggevende van de automotive sector. Bijna een derde daarvan komt uit West-Europa. Zo’n 80 procent van de West-Europese professionals in de auto-industrie is ervan overtuigd dat de winsten in de industrie de komende vijf jaar meer zullen groeien dan tot nu toe het geval was. Vorig jaar was de winstgroei 44 procent, volgens het KPMG onderzoek.

Schaarste

Toch zijn er ook zorgen. Meer dan driekwart van de leidinggevenden vreest dat de gestegen rente, de energieprijzen en de inflatie hun bedrijf in 2023 negatief zullen beïnvloeden. Ook zijn de respondenten bezorgd over de verkoopverwachtingen voor volledig elektrische auto’s. Zij vrezen vooral voor hogere prijzen als gevolg van grondstoftekorten. Meer dan de helft van de leidinggevenden is ‘zeer bezorgd’ over de beschikbaarheid van materialen en componenten die nodig zijn voor de fabricage van elektrische auto’s. Met name zeldzame aardmetalen, lithium en andere batterijcomponenten zijn schaars. Veel grondstoffen worden momenteel gewonnen en verwerkt in Azië, voornamelijk in China. Er zijn dan ook honderden nieuwe lithium-, kobalt- en nikkelmijnen en verwerkingsfabrieken nodig, stelt KPMG. Ook het verdwijnen of terugschroeven van specifieke EV-subsidies zien de managers als bedreigend voor de groei.

Aanvullende diensten

De autobranche zal de komende jaren meer geld gaan verdienen met de verkoop van aanvullende diensten. Onder andere de verkoop van verzekeringspakketten, ‘over the air’-softwarediensten, verkoop van data en dienstverlening rondom opladen, gaan nieuwe bronnen van inkomsten geven, zo denken de respondenten. Autofabrikanten denken steeds meer na over het bredere EV-ecosysteem: het aanbod verschuift van alleen een auto, naar een pakket van diensten voor EV’s.

Nieuwe toetreders

Aan de andere kant zullen steeds meer Chinese merken de Europese markt betreden. Europa is een zeer interessante markt wegens de ambitieuze emissiedoelstellingen en de goede laadinfrastructuur. Ook is er inmiddels een bredere acceptatie onder consumenten van Chinese merken. Bovendien is er in Europa sprake van relatief voordelige handelsverdragen in vergelijking met de Verenigde Staten.

Online verkoop

73 procent van de Europese leidinggevenden denkt dat de meerderheid van de aankopen van nieuwe voertuigen tegen 2030 online zal gebeuren. Daarnaast denken de respondenten dat de fabrikant een belangrijk deel van de verkopen direct gaat doen. Een gelijkwaardige hoeveelheid van de autoverkopen verloopt daarnaast via dealerships en nieuwe online spelers. De toenemende bereidheid van consumenten om een auto online aan te schaffen, zet autofabrikanten aan om nieuwe retailmodellen te introduceren. Deze modellen zullen veelal omnichannel worden ingericht, met zowel een online, als een offline klantreis. Hiervoor worden bestaande dealerovereenkomsten omgezet in agentuurovereenkomsten.