Autoleaseman

Nieuws

Jan 24, 2020

Jongeren kiezen meer elektrisch, ouderen blijven bij diesel

Stel, je mag een nieuwe leaseauto uitzoeken. Waar begin je dan? Één van de criteria eerste keuzes is meestal de keuze voor de brandstofvorm. Al is brandstof tegenwoordig niet meer de juiste benaming, aangezien er steeds meer interessante elektrische auto’s op de markt komen.

De interesse voor elektrische auto’s is absoluut in opkomst, maar is feitelijk nog maar een klein deel van het totale Nederlandse wagenpark. Er rijden nu in totaal ruim 100.000 elektrische auto’s rond in Nederland. Dat is nu ongeveer 1,2% van het totale wagenpark. Voornamelijk de laatste jaren zijn de verkopen flink gestegen.

In 2018 was 5,6% van alle nieuwe verkochte auto’s een elektrische. In 2019 was dit al gestegen naar 14%. Per 2030 moet iedere nieuw verkochte auto volledig elektrisch zijn. Als deze stijging zich in dezelfde lijn doorzet, dan is de 2030-doelstelling geen probleem.

Wat wordt je volgende leaseauto?
Maar het is nu nog geen 2030 en de zakenauto waar je nu in rijdt, zul je niet tot 2030 rijden. Dus welke motor krijgt je volgende zakenauto? In ons onderzoek: “Wat beweegt de zakelijke rijder?” hebben we aan de zakelijke rijder gevraagd welke aandrijfvorm hun volgende auto zal hebben en dit onderverdeeld naar leeftijd.

Jongeren zetten hun kaarten in op EV
Als we de resultaten bekijken, dan vallen de uitkomsten bij diesel en elektrisch het meeste op. Vooral als we deze afzetten tegen de leeftijdscategorieën. Kijken we naar de interesse voor elektrische auto’s, dan zien we dat de jonge zakelijke rijder (tot en met 35 jaar) het meest verwachten dat hun volgende auto een elektrische zal zijn. Maar liefst 38% van hen verwacht dit. De interesse voor een elektrische auto daalt naarmate de leeftijd stijgt. Van de zakelijke rijders van 56 jaar en ouder verwacht slechts 22% dat hun volgende auto een elektrische auto zal zijn.

Ouderen verwachten een diesel
De groep zakelijke rijders met een leeftijd van 56 jaar en ouder heeft van alle leeftijdsgroepen het meeste vertrouwen in diesel als aandrijfvorm. Maar liefst 20% van hen verwacht dat een dieselmotor hun volgende auto zal voortbewegen. Hoe jonger de zakelijke rijder, des te minder interesse is er voor diesel. In de groep t/m 35 jaar verwacht slechts 12% dat hun volgende auto een diesel zal zijn.

Conclusie
Op dit moment wordt er door de diverse fabrikanten het meeste geïnvesteerd in elektrische aandrijfvormen. Ook mede gestimuleerd door de dreigende boetes volgend jaar wanneer ze de nieuwe Europese uitstootnormen niet halen. De elektrische aandrijving wordt het meest geadopteerd door de jongste groep zakelijke rijders. Naar mate de leeftijd van de zakelijke rijder stijgt, daalt de verwachting dat hun volgende auto een elektrische zal zijn.
Jongeren pakken innovaties ook sneller op en zijn zich misschien ook meer bewust van het milieu. Ouderen zijn behoudender en lijken meer vast te houden aan datgene wat ze gewend zijn.

Bron:vzr.nl