Autoleaseman

Nieuws

Sep 24, 2020

De bijtellingsmaatregelen voor 2021


Het kabinet Rutte kiest voor ondersteuning van de koopkracht en het stimuleren van de economie. In de gepresenteerde Miljoenennota zien we een duidelijke aanslag op de economie door de Coronacrisis, maar er is wel ruimte voor investeringen. Staatssecretaris Hans Vijlfbrief verklaart dat het kabinet met dit Belastingplan maatregelen voor nu én later neemt, zodat Nederland met een eerlijker en groener belastingstelsel uit de crisis komt. Speciaal voor de zakelijke rijders zetten we de zaken op een rij.

Inkomstenbelasting
De inkomstenbelasting voor de eerste schijf gaat omlaag en de arbeidskorting gaat omhoog. In 2021 daalt het basistarief in de inkomstenbelasting van 37,35% naar 37,10%. Dit percentage wordt de komende jaren verder verlaagd tot uiteindelijk 37,03% in 2024. Dat levert werkenden én gepensioneerden een lastenverlichting op van bij elkaar 1 miljard euro. De arbeidskorting is een heffingskorting voor mensen die werken. Heffingskortingen verlagen de te betalen belasting. Door de geplande verhoging van deze korting voor 2022 een jaar naar voren te halen, gaat werken al in 2021 meer lonen. Deze verhoging komt bovenop een al eerder afgesproken verhoging voor 2021. Zowel werknemers als zelfstandigen profiteren hiervan.

Bijtelling
De bijtelling voor 2021 blijft ongewijzigd. Dat betekent dat voor alle auto’s een bijtelling geldt van 22% over de cataloguswaarde. Elektrische auto krijgen een korting op deze bijtelling. Voor 2021 is dat kortingspercentage 10%, waardoor de bijtelling voor volledig elektrische auto’s 12% wordt. Daarbij is deze korting alleen geldig voor € 40.000,- van de catalogusprijs. Is je auto duurder dan € 40.000,- dan betaal je over het restant de normale 22% bijtelling. Het kabinet stimuleert door deze maatregelen het elektrisch rijden. De kortingspercentages op de bijtelling worden de komende jaren stapsgewijs naar het niveau van 22% gebracht. Vanaf 2026 is de bijtelling voor elektrische auto’s, hybrides en conventionele verbrandingsmotoren gelijk met 22%.

Het kabinet stimuleert door deze maatregelen het elektrisch rijden. De kortingspercentages op de bijtelling worden de komende jaren stapsgewijs teruggebracht om op het reguliere niveau van 22% te komen. Vanaf 2026 is de bijtelling voor elektrische auto’s, hybrides en conventionele verbrandingsmotoren gelijk met 22%.

Zonnecelauto’s
Een elektrische auto met zonnepanelen heet een zonnecelauto. De opgewekte elektriciteit die nodig is voor de aandrijving wordt opgeslagen in een accu zonder lood. De zonnepanelen moeten een vermogen hebben van minstens 1 kilowattpiek. Voor elektrische auto’s met zonnepanelen geldt vanaf 2021 volgens de afspraken in het Klimaatakkoord een korting op de bijtelling over de hele catalogusprijs. Het maakt daarbij dus niet uit hoe hoog de catalogusprijs is van de zonnecelauto.

Laden elektrische auto
De autobelastingen worden aangepast aan de scherpere milieueisen. De stroom bij oplaadpunten voor elektrische auto’s blijft relatief goedkoop tot en met 2022.

BPM
In 2021 moeten alle nieuw verkochte personen auto’s in Europa voldoen aan het aangescherpte gemiddelde van 95 gram uitstoot per kilometer. De CO2-uitstoot van de auto bepaalt de BPM.
Dat werkt als volgt:

De berekening van de belasting is dan als volgt:

  • Trek van de CO2‑uitstoot van de auto de waarde uit kolom 1 af.
  • Vermenigvuldig de uitkomst met het bedrag uit kolom 4.
  • Tel hier het bedrag uit kolom 3 bij op.

Het bereken van de bijtelling kan eenvoudig op VZR.nl

Bron: VZR