Autoleaseman

Nieuws

Jan 1, 2017

De Elektrisch Rijden Monitor

De Elektrisch Rijden Monitor geeft jaarlijks de actuele stand van zaken weer rond elektrisch rijden in Nederland. Elektrisch rijden zet door, maar komt onder particuliere automobilisten nog steeds weinig voor.

De ANWB heeft met een representatief onderzoek onder de Nederlandse bevolking onderzocht hoe dit komt. Door de uitkomsten van dit onderzoek te koppelen aan de feiten en cijfers uit de markt komt in beeld hoe elektrisch rijden zich in Nederland ontwikkelt. De ANWB zal de monitor jaarlijks herhalen en wil hiermee haar leden informeren en tevens in staat stellen de kosten van elektrisch rijden te vergelijken met die van benzineauto’s. Ook willen we hiermee onze partners aansporen de belemmeringen weg te nemen die nu nog door de consument worden ervaren. De belangrijkste zijn de hoge aanschafprijs, beperkte actieradius en het tekort aan laadpunten.

 

Monitor biedt objectieve informatie

In het nieuwe regeerakkoord is een belangrijke plek ingeruimd voor elektrisch rijden: kabinet Rutte III wil dat er vanaf 2030 geen nieuwe auto’s meer worden verkocht die op fossiele brandstof rijden. Om dat streven te realiseren is een overstap van fossiele aandrijving naar een elektrische aandrijving een vereiste. Nederland is daarin niet uniek: ook elders in Europa zien we vergelijkbare ambities. De laatste jaren zien we autofabrikanten hierop anticiperen. Het aantal elektrische modellen stijgt. Bovendien krijgen de auto’s meer actieradius en worden zij goedkoper.

Tegelijkertijd ziet de consument de elektrische auto nog niet als een haalbaar alternatief. Om de overgang naar elektrisch rijden de komende jaren mogelijk te maken, is het nodig dat de automobilist een weloverwogen keuze kan maken. Goede, objectieve informatie is daarbij van groot belang. De ANWB wil daar met deze monitor in voorzien. De monitor geeft inzicht in welke belemmeringen door consumenten nog worden ervaren om de overstap naar elektrisch rijden te maken. Die kunnen vervolgens gericht worden aangepakt.

 

Wat vindt de ANWB?

De doorbraak van de elektrische auto in de consumentenmarkt is cruciaal voor de transitie naar zero emissie mobiliteit. De ANWB wil daar graag een bijdrage leveren. De elektrische auto stoot minder CO2 uit (met duurzaam opgewekte stroom zelfs helemaal geen) en produceert veel minder schadelijke stoffen zoals fijnstof. Daarmee is de elektrische auto een comfortabel, schoon en zuinig alternatief voor de huidige fossiele brandstofauto. Dat de politiek hier nu echt werk van wil maken en elektrisch rijden in een stroomversnelling wil brengen, vindt de ANWB een goede zaak. Maar om tot de gewenste doorbraak te komen, moet er nog wel veel gebeuren.

De ANWB vindt dat elektrisch rijden een betaalbaar alternatief moet zijn voor iedereen. Dat levert de volgende standpunten op:

  • - De elektrische auto moet financieel haalbaar zijn voor alle automobilisten. Daarvoor is het nodig dat zowel particuliere als zakelijke rijders gebruik kunnen maken van tijdelijke stimuleringsmaatregelen;
  • - Er moet een dekkend (snel) laadnetwerk zijn in Nederland en Europa. Concreet betekent dat: meer laadpalen in gemeenten en op het werk en voldoende snellaadpunten onderweg;
  • - Er moet sprake zijn van maximale prijstransparantie 'aan de paal'. Automobilisten die elektrische rijden, moeten altijd weten wat de 'getankte' stroom kost.


De ANWB heeft er vertrouwen in dat veel van de belemmeringen die nu nog worden ervaren, de komende jaren worden weggenomen. Dit vraagt om (tijdelijke) maatregelen van de overheid en een passend autoaanbod vanuit de industrie.

 

Bron: https://www.anwb.nl/belangenbehartiging/duurzaam/elektrisch-rijden-monitor

Kostenberekening per maand

Wist je dat Autoleaseman je kan vertellen wat jouw (privé) auto je kost per maand, en wat je dus elke maand kunt besparen?