Autoleaseman

Nieuws

Oct 15, 2019

Mobiliteitsorganisaties ondertekenen klimaatakkoord

Vier mobiliteitsorganisaties zetten gezamenlijk een handtekening onder het Klimaatakkoord. ANWB, Bovag, Rai Vereniging en VNA doopten de pen in de inkt.

In het bijzijn van staatssecretarissen van Veldhoven (IenW) en Snel (Financiën) hebben ANWB, Bovag, Rai Vereniging en VNA het Klimaatakkoord ondertekend. De vier organisaties zeggen hiermee de urgentie van het klimaatprobleem te erkennen en onderschrijven het belang om gezamenlijk te werken aan de CO2-doelstellingen.

Hoewel de vier mobiliteitsorganisaties het Klimaatakkoord ondertekenen en zich daarmee committeren aan de maatregelen, geven de organisaties aan dat er een aantal punten nog nader moeten worden ingevuld. Deze open plekken hebben volgens de vier organisaties vooral te maken met stabiliteit van het overheidsbeleid, daar er voor de Nederlandse autobezitter niet altijd een consistent beleid werd gevoerd. Er wordt gepleit voor een stabiel en voorspelbaar fiscaal beleid waarbij de bijtellingstarieven alleen tussentijds kunnen worden aangepast als er voor zowel de consument als de zakelijke markt voldoende tijd is om zich hier op voor te bereiden. Daarnaast is het volgens de vier organisaties van belang dat de particuliere automarkt niet wordt verstoord zodra de jaarlijkse subsidiebudgetten ontoereikend blijken te zijn.

"De 'vier' pleiten verder voor het sneller 'verduurzamen' van het Nederlandse wagenpark. Niet alleen elektrische auto's, maar ook (plug-in) hybrides en auto's op biobrandstoffen (groen gas) moeten voor de consument aantrekkelijker worden. Daarbij is het volgens de organisaties van belang dat de BPM wordt verlaagd.

In het Klimaatakkoord staat onder meet dat de CO2-uitstoot in 2030 met 49% moet zijn teruggebracht.

 

Bron: Autoweek