Autoleaseman /

Privacy Statement

Privacybeleid Autoleaseman – versie november 2017

Via de website autoleaseman.com worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Autoleaseman acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt. Dat betekent onder andere dat wij:

 • - duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy- en cookieverklaring;
 • - proberen onze verzameling van persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • - je eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin je toestemming is vereist;
 • - passende beveiligingsmaatregelen nemen om je persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • - je recht respecteren om jouw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Autoleaseman is de verantwoordelijke bij de gegevensverwerking. Onze verwerking is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer xxxxx. In deze privacy verklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig te lezen.
 
Deze privacy- en cookieverklaring is voor het laatst aangepast op 31-12-2017.

 

Doeleinden van verwerking

Wij verwerken je persoonsgegevens in het algemeen voor de volgende doeleinden:

 • - het verlenen van toegang tot de website autoleaseman.com
 • - het doen van een contactaanvraag, offerteaanvraag of inschrijving op de nieuwsbrief
 • - het analyseren van statistieken en optimaliseren van de website.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Door onze website te gebruiken laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door je worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken. Autoleaseman zal de persoonsgegevens, zoals hieronder besproken, tenzij je daar vooraf toestemming voor gegeven, niet voor andere doeleinden gebruiken.


Online aanvraag

Op onze website bieden wij de mogelijkheid een offerte aan te vragen. Als je een aanvraagformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang nodig om jouw aanvraag af te handelen.
 
Bij het invullen van een aanvraagformulier, vragen wij je om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door je zijn opgegeven):

 • - voor- en achternaam
 • - e-mailadres
 • - adres
 • - geslacht
 • - telefoonnummer 

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij jouw aanvraag kunnen behandelen.


Contactformulier

Als je een contactformulier op de website invult, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Bij het invullen van een contactformulier, vragen wij je om de volgende gegevens (afhankelijk van de optionele gegevens die door jou zijn opgegeven):

 • - voor- en achternaam
 • - e-mailadres
 • - geslacht
 • - telefoonnummer
 • - postcode en huisnummer (optioneel)

Bovenstaande gegevens worden gebruikt om contact met je op te nemen zodat wij je vraag en/of opmerking kunnen behandelen.

 

Verstrekking aan derden

Indien noodzakelijk voor de afhandeling van jouw verzoek worden de door jou verstrekte gegevens aan de leaesmaatschappij in kwestie doorgegeven.
Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien je hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die je met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

 

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • - encryptie (versleuteling) van digitale bestanden met persoonsgegevens;
 • - beveiliging van netwerkverbindingen via Secure Socket Layer (SSL) technologie;
 • - doelgebonden toegangsbeperkingen;
 • - controle op toegekende bevoegdheden.

 

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en oude versies houden wij beschikbaar. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 

Inzage en wijzigen van je gegevens

Indien je een aanvraag via onze website hebt ingediend, heb je na schriftelijk verzoek de mogelijkheid jouw persoonlijke gegevens in te zien. Indien de gegevens niet kloppen, kun je een mail sturen naar info@autoleaseman.com om dit te wijzigen of te laten verwijderen. Schriftelijke verzoeken kun je sturen naar Autoleaseman Almystraat 14, 5061 PA Oisterwijk.

 

Contactgegevens

Als je vragen hebt over jouw privacy en onze privacy- en cookieverklaring, dan kun je deze stellen via het contactformulier op onze website of door telefonisch contact met ons op te nemen via  085-303 1292.

 

WAAROM AUTOLEASEMAN

 • Altijd de beste autodeal
 • Altijd de beste offertes
 • Autoleaseman denkt vanuit jouw budget
 • Snel contact
 • Deskundig en ervaren op zoek naar de juiste oplossing
 • Leasen is verstandiger dan kopen
 • Kijk en vergelijk op prijs en voorwaarden
 • Onbereikbaar wordt bereikbaar
 • Sneller je eigen auto verkopen en dus cashen zonder moeite
 • Ons advies is gratis, voor niets